GEOPORTALSERWER LOKALIZACJI DANYCH

Serwer lokalizacji danych

Serwer lokalizacji danych to w rzeczywistości serwer podstawowych informacji o lokalizacji poszczególnych serwisów i stron WWW. Przyjęto założenie, że podstawową jednostką dystrybucji danych na poziomie powiatowym, będzie jednostka ewidencyjna. Najczęściej jednostka ewidencyjna pokrywa się z gminą.
W przypadku gmin miejsko-wiejskich bardzo często odrębną jednostką ewidencyjną jest część miejska i wiejska. Oczywiście kilka jednostek ewidencyjnych może być obsługiwanych przez ten sam serwer katastralny. Dla potrzeb szybkiej lokalizacji obrębów uszczegółowiono podział jednostki na obręby.