GEOPORTAL

ArtykułyInfrastruktura Informacji Przestrzennej

Opracowanie powstało w ramach konkursu na "Opracowanie koncepcji i rozwiązań technicznych (opracowanie systemów z wdrożeniem) w zakresie rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" ogłoszonego przez GUGiK w ramach projektu geoportal.gov.pl. Zawierało ono bazy danych przestrzennych w kompetencji państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli głównie informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych, umożliwiające zapoznanie się z zasobem geodezyjnym i kartograficznym będącym w posiadaniu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dostępne były zarówno w informacje publiczne jak i chronione.

Dostęp do informacji publicznej

Przy dostępie do informacji w trybie publicznym (w ograniczonym zakresie) dysponowanilśmy następującymi tematami:
 
więcej >>

Dostęp do informacji chronionej


Aby uzyskać dostęp do informacji w trybie szyfrowanym niezbędna jest jednorazowa instalacja certyfikatu SSL
 
więcej >>

Serwer lokalizacji danych
 
Serwer lokalizacji danych jest w rzeczywistości serwerem podstawowych informacji o lokalizacji poszczególnych serwisów i stron WWW.
 
więcej >>

Instalacja certyfikatu SSL
 
Zabezpieczenie danych wymienianych za pośrednictwem stron WWW możliwe jest dzięki wykorzystaniu certyfikatów przez serwery WWW.
 
więcej >>

Zakres wdrożenia
 
Wdrożenie systemu zostało wykonywane w pięciu powiatach rozmieszczonych w czterech województwach:
 
więcej >>