GEOPORTAL

pobierz z Google Play

GEOPORTAL 2

Geoportal to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi. Dane przestrzenne to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
Liczba budowanych geoportali rośnie lawinowo, ale z uwagi na to, że społeczeństwo wymaga, by zasoby (dane) zawarte w geoportalu były aktualne, a publiczne e-usługi efektywne i przyjazne użytkownikom, tylko niektóre z nich wytrzymają próbę czasu.
Geoportale przez nas budowane są oparte na węzłach katastralnych, czyli danych pozyskiwanych w sposób bezpośredni z bazy EGiB (ewidencji gruntów i budynków) prowadzonej przez powiaty.
Dane EGiB udostępniane są w trybie publicznym (zachowując ustawę o ochronie danych osobowych) oraz w trybie niepublicznym.
Oprócz danych katastralnych wiele powiatów zdecydowało się na upublicznienie niektórych treści mapy zasadniczej na bieżąco aktualizowanej w powiatowych ośrodkach dokumentacji.
Udostępnianie tych danych w naszej technologii nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Są one pobierane bezpośrednio z baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK).
Wiele powiatów oprócz zasobów udostępnianych z PZGiK umieszcza w geoportalu szereg dodatkowych danych przestrzennych takich jak baza adresowa, plany zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości na sprzedaż, drogi, hydrografia, cmentarze, komunikacja…

Usługi świadczone przez geoportale budowane w naszej technologii to nie tylko proste usługi poziomu 1. czy 2. (odszukanie adresu czy działki), to usługi najwyższego poziomu umożliwiające:

 • obsługę wykonawców prac geodezyjnych:
  • zgłoszenie pracy wraz z automatycznym uzyskaniem numeru zgłoszonej pracy
  • przeglądanie zasobu w obszarze zgłoszonej pracy wraz z zamówieniem dokumentów
  • przesyłanie plików przez geodetę
  • przyjmowanie i wysyłanie komunikatów w celu uzgodnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej
  • dokonanie płatności elektronicznych umożliwiające automatyczne pobieranie niektórych danych z zasobu
 • automatyczną kontrolę przez komorników, występowanie osoby w bazie EGiB i złożenie wniosku oraz dokonanie opłaty w przypadku występowania danej osoby
 • zgłaszanie uwag powiązanych z lokalizacją przestrzenną.

Geoportal został przystosowany do pracy na smartfonach – obsługa mapy działa poprzez gesty. Dodano także opcję lokalizacji z wykorzystaniem GPS wbudowanego w smartfon.

Geoportale powiatowe umożliwiają podłączanie usług świadczonych przez inne geoportale (np. ortofotomapa z Geoportalu.gov.pl, OpenStreetMap, GoogleStretView), jak również są fundamentem tworzenia nowych geoportali (wojewódzkich, krajowych, branżowych) wykorzystujących usługi świadczone przez geoportale powiatowe (węzły katastralne). Wpisują się tym samym w ideę Dyrektywy INSPIRE.