GEOPORTAL

Artykuły

Geoportale powiatowe - ziemskie

Geoportale na poziomie powiatowym prowadzone przez służbę geodezyjną, umożliwiają przede wszystkim udostępnianie danych przestrzennych, i to danych aktualnych. Wynika to z faktu, że udostępniane dane są gromadzone i przetwarzane na tym szczeblu, a ich prezentacja w geoportalu nie wymaga dodatkowej pracy. W wielu przypadkach geoportale te są wzbogacane przez inne dane przestrzenne wymienione w załączniku do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz te informacje, które są niezbędne mieszkańcom.
Informacje techniczne o realizacji geoportalu znajdują się w tym artykule.
Koszt budowy geoportali jest niewielki, dlatego geoportale powstają ze środków powiatowych, jako rezultat dużego nacisku środowisk lokalnych. Geoportale w naszym wydaniu nie są objęte okresowymi opłatami licencyjnymi.

Poniżej znajduje się lista geoportali wykonanych w technologii firmy GEOBID wraz z krótkim opisem i informacją o usłudze WMS.


Powiat aleksandrowski

Geoportal powiatu aleksandrowskiego jest przykładem geoportalu rozbudowanego. Oprócz danych ewidencji gruntów i budynków oraz ortofotomapy dostępne są dane dotyczące planów urządzania lasu, mapy glebowo - rolnicze, strefy uzdrowiskowe, obszary Natura 2000. Na szczególną uwagę zasługuje udostępniana przez powiat w trybie publicznym kompletna mapa zasadnicza.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://mapa.aleksandrow.pl/geoportal/wms.php


Powiat białostocki

Geoportal powiatu białostockiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków oraz dodatkowo uzbrojenie. Prezentowane są także plany zagospodarowania przestrzennego oraz mapy użytkowania terenu. Na uwagę zasługuje prezentacja danych pochodzących z innego serwera – serwera GDOŚ (ochrony środowiska). Dane GDOŚ są pobierane on-line poprzez usługę WMS.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://bialystok.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat brzeski

Geoportal powiatu brzeskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków, a dodatkowo informacje o klasoużytkach, adresach, drogach i wodach płynących.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych. Również przez Internet wydawane są dane dotyczące osnów geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat cieszyński

Geoportal powiatu cieszyńskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://cieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat częstochowski

Geoportal powiatu częstochowskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacji odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://czestochowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat dębicki

Geoportal powiatu dębickiego oprócz podstawowych danych ewidencji gruntów i budynków udostępnia w trybie publicznym pełną informację o sieci uzbrojenia podziemnego terenu i rzeźbie terenu. Udostępniane są także rastry mapy zasadniczej oraz uzgodnienia ZUD. Po kliknięciu na działce wyświetlana jest pełna informacja o działce (bez danych osobowych).
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://debica.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat głogowski

Geoportal powiatu głogowskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Zaznaczony jest także podział na arkusze w układach 1965 i 2000, co ułatwia lokalizację na mapie zasadniczej (prowadzonej analogowo). Prezentacja danych odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://glogow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat gorzowski

Geoportal powiatu gorzowskiego oprócz danych geometrycznych ewidencji gruntów i budynków oraz ortofotomapy udostępnia w trybie publicznym informacje o księdze wieczystej dla wskazanej działki i umożliwia przejście na stronę elektronicznej księgi wieczystej.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych. Również przez Internet wydawane są dane dotyczące osnów geodezyjnych. Należy podkreślić, że w osrodku dokumentacji większość zgłoszeń robót dokonuje się przez Internet.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://powiatgorzowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat górowski

Geoportal powiatu górowskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://gora.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat grodziski

Geoportal powiatu grodziskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://grodzisk.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat jaworski

Geoportal powiatu jaworskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Zaznaczone są także grunty ARiMR. Prezentacja danych odbywa się na tle ortofotomapy. Na uwagę zasługuje prezentacja danych katastralnych w postaci hybrydowej - pomierzone działki są prezentowane jako obiekty powierzchniowe. Pozostałe działki są reprezentowane poprzez ich numery. Niezależnie od tego, czy działka jest reprezentowana przez obiekt czy przez numer, działa opcja wyświetlania informacji o wskazanej działce, jak również wyszukiwanie działek.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://jawor.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat kolbuszowski

Geoportal powiatu częstochowskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacji odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat lipnowski

Geoportal powiatu lipnowskiego oprócz podstawowych danych ewidencji gruntów i budynków udostępnia w trybie publicznym pełną informację o sieci uzbrojenia podziemnego terenu i rzeźbie terenu.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://lipno.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat lubaczowski

Geoportal powiatu lubaczowskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://lubaczow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat łowicki

Geoportal powiatu łowickiego zawiera nie tylko podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków, lecz także pełną sytuację, rzeźbę i uzbrojenie terenu. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://lowicz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat mielecki

Geoportal powiatu mieleckiego w trybie publicznym udostępnia podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych. Udostępniane są także informacje dotyczące uzbrojenia terenu.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://mielec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat międzychodzki

Geoportal powiatu międzychodzkiego w trybie publicznym udostępnia podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków na tle ortofotomapy. Dostępny jest także podział sekcyjny w układach 1965 i 2000
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://miedzychod.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat mikołowski

Geoportal powiatu mikołowskiego jest przykładem współpracy pomiędzy powiatem a gminami. Oprócz danych ewidencji gruntów i budynków i ortofotomapy dostępne są dane adresowe dla wszystkich gmin powiatu. Na stronie można wizualizować instytucje, zabytki czy trasy rowerowe. Są także dane dotyczące obszarów zagrożonych osuwiskami.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych. Również przez Internet wydawane są dane dotyczące osnów geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://mapa.mikolowski.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat ostrowiecki

Geoportal powiatu ostrowieckiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Prezentacja danych odbywa się na tle ortofotomapy. Podobnie jak w powiecie jaworskim, na uwagę zasługuje prezentacja danych katastralnych w postaci hybrydowej - pomierzone działki są prezentowane jako obiekty powierzchniowe. Pozostałe działki są reprezentowane poprzez ich numery. Niezaleznie od tego, czy działka jest reprezentowana przez obiekt czy przez numer, działa opcja wyświetlania informacji o wskazanej działce, jak również wyszukiwanie działek.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat poddębicki

Geoportal powiatu poddębickiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://poddebice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat rawski

Geoportal powiatu rawskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://rawa.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat ropczycko-sędziszowski

Geoportal powiatu ropczycko-sędziszowskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://spropczyce.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat staszowski

Geoportal powiatu staszowskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków, sytuację, rzeźbę oraz uzbrojenie. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://staszow.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat skierniewicki

Geoportal powiatu skierniewickiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków, sytuację i rzeźbę. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat słubicki

Geoportal powiatu słubickiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków, sytuację i rzeźbę. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://slubice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat stalowowolski

Geoportal powiatu stalowowolskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków, sytuację, rzeźbę oraz uzbrojenie. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://stalowawola.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat średzki (dolnośląski)

Powiat średzki udostępnia dane w trybie publicznym wyłącznie poprzez stronę geoportal2.pl. Prezentacja danych odbywa się na tle ortofotomapy pozyskanej z geoportal.gov.pl.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://sroda.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Powiat puławski

Geoportal powiatu puławskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://pulawy.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat włocławski

Geoportal powiatu włocławskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków, sytuację, rzeźbę oraz uzbrojenie. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://wloclawek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat żarski

Geoportal powiatu żarskiego zawiera podstawowe dane ewidencji gruntów i budynków. Ich prezentacja odbywa się na tle ortofotomapy.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB, a wykonawcy do modułu internetowej obsługi zgłaszania prac geodezyjnych.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://zary.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Poniżej znajduje się lista geoportali, które są dostępne wyłącznie w trybie chronionym oraz w trybie publicznym jako usługa WMS.

Powiat turecki

Powiat turecki udostępnia dane w trybie publicznym wyłącznie poprzez stronę geoportal2.pl. Prezentacja danych odbywa się na tle ortofotomapy pozyskanej z geoportal.gov.pl.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://turek.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Powiat kolski

Powiat kolski udostępnia dane w trybie publicznym wyłącznie poprzez stronę geoportal2.pl. Prezentacja danych odbywa się na tle ortofotomapy pozyskanej z geoportal.gov.pl.
W trybie chronionym, gminy mają dostęp do informacji części opisowej EGiB.

Strona geoportalu powiatowego

Serwis WMS: http://kolo.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php