GEOPORTAL

Artykuły

Geoportale miejskie

Geoportale na poziomie miejskim najczęściej oprócz danych, za które odpowiada służba geodezyjna i kartograficzna, posiadają wiele dodatkowych warstw (grup) tematycznych, które wchodzą w skład SIP dla miasta.
Informacje techniczne o realizacji geoportalu znajdują się w tym artykule.
Koszt budowy geoportali jest niewielki, dlatego geoportale powstają ze środków miejskich, jako rezultat dużego nacisku środowisk lokalnych. Geoportale w naszym wydaniu nie są objęte okresowymi opłatami licencyjnymi.

Poniżej znajduje się lista geoportali wykonanych w technologii firmy GEOBID wraz z krótkim opisem i informacją o usłudze WMS.


Miasto Cieszyn

Geoportal miasta Cieszyna jest najbardziej rozbudowanym portalem wykonanym przez firmę GEOBID. Portal prezentuje 73 tematy pogrupowane w 20 kategorii.
Wszystkie dane są wprowadzane przez pracowników urzędu, a następnie automatycznie prezentowane na stronie internetowej. Oprócz podstawowych warstw jak działki czy budynki, prezentowane są dane dotyczące planów i studium zagospodarowania przestrzennego, numerycznego modelu terenu, projektów rozwojowych, ofert inwestycyjnych, usług, edukacji, zabytków, transportu, sportu i rekreacji. Ważne są także warstwy związane ze środowiskiem, ochroną przyrody, zagrożeniami czy siecią hydrograficzną.
Większość tematów powiązana jest z danymi opisowymi, a do samych warstw dodano legendy. Na szczególną uwagę zasługuje warstwa dotycząca komunikacji miejskiej, powiązana z lokalizacją przystanków oraz linii autobusowych wraz z pełnym rozkładem jazdy.

Strona geoportalu miejskiego

Serwis WMS: http://miastocieszyn.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Miasto Siemianowice Śląskie

Geoportal miasta Siemianowic Śląskich, choć nie dysponuje takim bogactwem tematów jak portal miasta Cieszyna, cechuje się jednak wysokim stopniem wypełnienia danych.
Dla całego miasta przygotowany jest plan zagospodarowania przestrzennego wraz z częścią opisową. Dostępne są także zdjęcia wszystkich budynków w mieście (informacja o budynku). Na obszarze całego miasta przygotowano plan miasta w tradycyjnej kolorystyce. Plan ten charakteryzuje się dużą dokładnością – został stworzony na podstawie mapy zasadniczej. Na szczególną uwagę zasługuje także udostępnianie w trybie publicznym pełnej informacji z ewidencji gruntów i budynków (bez danych osobowych). Każdy może sprawdzić księgę wieczystą, powierzchnię ewidencyjną, użytki itp.

Strona geoportalu miejskiego

Serwis WMS: http://siemianowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Miasto Ruda Śląska

Geoportal miasta Ruda Śląska, prezentuje w trybie publicznym całą treść mapy – zarówno dane ewidencyjne jak i mapę zasadniczą.
Dla całego miasta przygotowany jest plan zagospodarowania przestrzennego wraz z częścią opisową. Na szczególną uwagę zasługuje także udostępnianie w trybie publicznym pełnej informacji z ewidencji gruntów i budynków (bez danych osobowych). Każdy może sprawdzić księgę wieczystą, powierzchnię ewidencyjną, użytki itp.

Strona geoportalu miejskiego

Serwis WMS: http://rudaslaska.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Miasto Świętochłowice

Geoportal miasta Świętochłowic udostępnia ortofotomapy z różnych okresów, umożliwiając tym samym uchwycenie zmian zachodzących w mieście. Serwis oprócz danych graficznych ewidencji gruntów i budynków prezentuje strukturę własnościową oraz adresy. Prezentowane na portalu zabytki, powiązane są z częścią opisową.

Strona geoportalu miejskiego

Serwis WMS: http://swietochlowice.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Miasto Przemyśl

Geoportal miasta Przemyśla oprócz danych ewidencji gruntów i budynków prezentuje plany zagospodarowania przestrzennego oraz raster wysokościowy wraz z legendą. Dzięki współpracy z programem ADRES, istnieje możliwość wyszukiwania adresów w mieście.

Strona geoportalu miejskiego

Serwis WMS: http://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php


Miasto Tarnobrzeg

Geoportal miasta Tarnobrzega zawiera podstawowe informacje pozyskane z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków prezentowane na tle ortofotomapy. Baza EGiB uzupełniona jest o dane adresowe. Strona geoportalu miejskiego

Serwis WMS: http://tarnobrzeg.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php