GEOPORTAL





Artykuły




Licznik odwiedzin


EWMAPA


Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Geoportal to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, zwłaszcza usług przeglądania i wyszukiwania. Biorąc pod uwagę zakres obszarowy prezentowanych danych, można mówić o geoportalu na poziomie centaralnym –geoportal krajowy lub na poziomie regionalnym – geoportale powiatowe i geoportale miejskie/gminne.
GUGiK w marcu 2008 r. ogłosił konkurs na „Opracowanie koncepcji i rozwiązań technicznych (opracowanie systemów z wdrożeniem) w zakresie rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” z podziałem na trzy typy koncepcji. GEOBID zdobył pierwsze miejsce w ramach koncepcji dla szczebla powiatowego, w wariancie zakładającym wykorzystanie funkcjonujących systemów zarządzania danymi.

Geoportal krajowy
GEOBID w ramach prac konkursowych przygotował również koncepcję geoportalu krajowego opartego na pozyskiwaniu danych zarówno z serwerów centralnych, jak i lokalnych.

więcej >>

Geoportale powiatowe
Geoportale na poziomie powiatowym prowadzone przez służbę geodezyjną, umożliwiają przede wszystkim udostępnianie aktualnych danych przestrzennych. Wynika to z faktu, że udostępniane dane są gromadzone i przetwarzane na tym szczeblu.

więcej >>

Geoportale miejskie
Geoportale na poziomie miejskim najczęściej oprócz danych, za które odpowiada służba geodezyjna i kartograficzna, posiadają wiele dodatkowych warstw (grup) tematycznych, które wchodzą w skład SIP dla miasta.

więcej >>